M

Zwyrodnienie plamki żółtej - badania


Oprócz badań podstawowych (badanie ostrości wzroku – autorefraktometria, badanie dna oka) przy podejrzeniu wystąpienia zwyrodnienia plamki żółtej należy wykonać precyzyjniejsze badania specjalistyczne:

Poniższe zdjęcia zostały wykonane aparatem Spectralis HRA+OCT2 – uznawanym obecnie za najprecyzyjniejszy na świecie sprzęt do obrazowania siatkówki oka. Pierwszy i jedyny model Spectralis OCT2 (II generacji) w Polsce znajduje się w naszym Instytucie Oka.

Autofluorescencja.

Dzięki temu badaniu jesteśmy w stanie dotrzeć i zaobserwować najgłębszą warstwę siatkówki: nabłonek barwnikowy siatkówki (RPE). Komórki nabłonka utrzymują przy życiu fotoreceptory, czyli komórki światłoczułe. Jeżeli mamy do czynienia z suchą postacią zwyrodnienia plamki żółtej, warstwa komórki nabłonka widoczna w badaniu autofluorescencji jest wyraźnie rozrzedzona. Rozrzedzenie RPE powoduje śmierć komórek światłoczułych, objawiająca się pogorszeniem widzenia. Autofluorescencja pozwala diagnoście ocenić wielkość obszaru zaniku i szybkość jego powiększania się.

autofluorescencja oka instytut oka

Angiografia fluoresceinowa:

Dla stwierdzenia i obserwacji występowania wysiękowej (mokrej) postaci zwyrodnienia plamki żółtej wykonuje się badanie AF, którego zadaniem jest wykrycie nowopowstałych, patologicznych naczyń krwionośnych i stopień uszkodzenia siatkówki

angiografia instytut oka spectralis3

Optyczna Koherentna Tomografia oczu (OCT).

Badanie OCT, zwłaszcza wykonane na najprecyjniejszym aktualnie na świecie aparacie Spectralis II generacji (Spectralis HRA+OCT2) pozwala zobaczyć różne warstwy siatkówki i ocenić ich stan. OCT siatkówkowe jest badaniem niezbędnym do oceny stanu siatkówki w przebiegu AMD, do wyboru odpowiedniej metody leczenia i monitorowania zastosowanej terapii.

Spectralis OCT2 instytut oka