M

Leczenie AMD. Jaka jest skuteczność nanosekundowego lasera 2RT?

INSTYTUT OKA - pierwszy w Polsce certyfikowany zespół 2RT

Wykonaliśmy już ponad 5000 zabiegów 2RT

Instytut Oka w Warszawie, jako pierwszy ośrodek naukowy w kraju oraz ośrodek z największym doświadczeniem we wdrażaniu terapii Retinal Rejuvenation u polskich pacjentów, opublikował wyniki swoich obserwacji u pacjentów leczonych terapią “odmłodzenia siatkówki” laserem 2RT.

laser 2RT w Instytucie Oka w Warszwie

Leczenie plamki. Laser 2RT - skuteczność i bezpieczeństwo

Pierwsze polskie doniesienia zaprezentowane przez Instytut Oka podczas Zjazdu
Polskiego Towarzystwa Okulistycznego w czerwcu 2016 r.

 

Leczenie amd. Najnowsze doniesienia i opracowania naukowe dotyczące terapii 2RT

21 września 2019 r. International Euretina, Vienna Austria

World-first Laser Treatment Promising For Slowing AMD

Efficacy and Safety of retinal rejuvenation using Ellex 2RT laser in age related maculopathy

L.Heng, R. Hamilton   J. Marshall   S. Sivaprasad,

Euroretina 2017, Barcelona

 

Ocena skutków terapii laserem 2RT u chorych z suchą postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem po 3 i 6 miesiącach od zabiegu

Krystyna Czechowicz-Janicka

OphthaTherapy 2017; 3(15): 161-165.DOI: 10.24292/01.OT.290917.06

 

Lasertherapie von Drusen bei altersabhängiger Makuladegeneration
(AMD)

Stellungnahme von BVA, DOG und Retinologische Gesellschaft, Deutschlands, August 2017

 

Lasers in Current Retina Practice

Mahima Jhingan,  Komal Agarwal, Jay Chhablani, MD.

Retina Today, 2017 

 

2RT Nanolaser bei chronischer RCS

H. Kaymak, A. Fricke, C. Ullmann et al.
29. Internationaler Kongress der Deutschen Ophthalmochirurgen; Nürnberg; 2016 

 

Short-pulse duration retinal lasers: a review

Luke Chehade MBBS,Glyn Chidlow DPhil, John Wood DPhil and Robert J Casson FRANZCO DPhil, South Australian Institute of Ophthalmology, Hanson Institute and University of Adelaide, Adelaide, South Australia, Australia.

Clinical and Experimental Ophthalmology 2016; doi: 10.1111/ceo.12754

 

Investigations Into Localized Re-Treatment of the Retina With a 3-Nanosecond Laser

Glyn Chidlow, DPhil, Malcolm Plunkett, Robert J. Casson, DPhil, and John P.M. Wood, DPhil

Lasers in Surgery and Medicine 48:602–615 (2016)

ARVO 2016 Annual Meeting Abstracts

 

Nondamaging Retinal Laser Therapy: Rationale and Applications to the Macula

Daniel Lavinsky Jenny Wang, Philip Huie, Roopa Dalal Seung Jun Lee, Dae Yeong Lee and Daniel Palanker

Invest Ophthalmol Vis Sci. 2016;57:2488–2500. DOI:10.1167/iovs.15-18981

 

 

2RT Nanolaser bei chronischer RCS (P, B)

Klabe et al.

 1. Internationaler Kongress der Deutschen Ophthalmochirurgen. Nürnberg, 09.-11.06.2016. Düsseldorf: German Medical Science GMS Publishing House; 2016. DocWK 3.7

doi: 10.3205/16doc082,

 

Erste Erfahrungen mit dem 2RT Nanolaser bei chronischer RCS (P2) 

Klabe et al.

 1. Internationaler Kongress der Deutschen Ophthalmochirurgen. Leipzig, 11.-13.06.2015. Düsseldorf: German Medical Science GMS Publishing House; 2015. DocWK 4.11

 

Erste Erfahrungen mit einer Kombinationstherapie mittels IVOM und dem 2RT Nanolaser bei diabetischem Makulaödem (P2)

Klabe et al.

28. Internationaler Kongress der Deutschen Ophthalmochirurgen (DOC), Leipzig 2015

 

Nanosecond laser therapy reverses pathologic and molecular changes in age-related macular degeneration without retinal damage

 1. I. Jobling R. H. Guymer K. A. Vessey, U. Greferath, S. A. Mills, K. H. Brassington, C. D. Luu, K. Z. Aung, L. Trogrlic, M. Plunkett, and E. L. Fletcher

The FASEB Journal Vol. 29 February 2015, 0892-6638/15/0029-0696

 

Response of the retinal pigmented epithelium to retinal regeneration therapy (2rt) laser, in vitro and in vivo

John P. Wood, Glyn Chidlow, Marzieh Tahmasebi, Malcolm Plunkett, Robert J. Casson. Ophthalmology, Royal Adelaide Hospital, Adelaide, SA, Australia

ARVO 2015 Annual Meeting Abstracts

 

Nanosecond-laser application in intermediate AMD: 12-month results of fundus appearance and macular function

Robyn H Guymer MBBS PhD, Kate H Brassington BOrth (Hons), Peter Dimitrov MD DSc,Galina Makeyeva MBBS,Malcolm Plunkett,2 Wie Xia PhD,Devinder Chauhan MBBS, Algis Vingrys PhD and Chi D Luu PhD

Clinical and Experimental Ophthalmology 2014; 42: 466–479 doi: 10.1111/ceo.12247

 

Nanosecond-laser application in intermediate AMD: 12-month results of fundus appearance and macular function.

Guymer RH, Brassington KH, Dimitrov P, Makeyeva G, Plunkett M, Xia W, Chauhan D, Vingrys A, Luu CD.

Clin Exp Ophthalmol. 2014 Jul;42(5):466-79. doi: 10.1111/ceo.12247.

 

Glial Cell and Inflammatory Responses to Retinal Laser Treatment: Comparison of a Conventional

Photocoagulator and a Novel, 3-Nanosecond Pulse Laser

Glyn Chidlow  O’Sam Shibeeb, Malcolm Plunkett, Robert J. Casson, and John P. M. Wood.

IOVS, March 2013, Vol. 54, No. 3

 

Retinal Damage Profiles and Neuronal Effects of LaserTreatment: Comparison of a Conventional Photocoagulator and a Novel 3-Nanosecond Pulse Laser.

John P. M. Wood, O’Sam Shibeeb, Malcolm Plunkett, Robert J. Casson, and Glyn Chidlow.

IOVS, March 2013, Vol. 54, No. 3

 

Laser Mediated Activation Of Human Retinal Pigment Epithelial (rpe) Cells And Concomitant Release Of Matrix Metalloproteinases (mmps).

JinJun Zhang, Ali Hussain, John Marshall. GENETIC, UCL Institute of

Opthalmology, London, United Kingdom.

ARVO 2012, Annual Meeting Abstracts

 

Pilot randomized trial of a nanopulse retinal laser versus conventional photocoagulation for the treatment of diabetic macular oedema.

Robert J Casson Franzco DPhil, Grant Raymond Franzco, Henry S Newland Franzco Mph, Jagjit S Gilhotra Franzco and Tim L Gray Franzco.

Clinical and Experimental Ophthalmology 2012; 40: 604–610 doi: 10.1111/j.1442-9071.2012.02756.x

 

Retina rejuvenation therapy for diabetic macular edema. A pilot study

Lucia Pelosini, Mrcsed, Mrcophth, Robin Hamilton, Frcophth, Moin Mohamed, Frcophth, Am Peter Hamilton, Frcophth,John Marshall, Phd. 

Retina, The Journal Of Retinal And Vitreous Diseases  2012

 

Nanosecond pulse lasers for retinal applications

John P.M. Wood DPhil,Malcolm Plunkett,Victor Previn BEng,Glyn Chidlow DPhil and Robert J. Casson DPhil, Franzco

Lasers in Surgery and Medicine Volume 43, Issue 6, pages 499–510, August 2011

W badaniu uczestniczyło 296 pacjentów z wczesną postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) wysokiego ryzyka, stwierdzoną w obojgu oczach (uproszczona ocena nasilenia w skali AREDS 2-3).

Zabieg 2RT - międzynarodowe badania naukowe i kliniczne

W badaniu uczestniczyło 296 pacjentów z wczesną postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) wysokiego ryzyka, stwierdzoną w obojgu oczach (uproszczona ocena nasilenia w skali AREDS 2-3).

Wieloośrodkowe badanie randomizowane oceniające bezpieczeństwo i skuteczność nanosekundowej mikrochirurgicznej interwencji laserowej 2RT we wczesnej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem.

W badaniu uczestniczyło 296 pacjentów z wczesną postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) wysokiego ryzyka, stwierdzoną w obojgu oczach (uproszczona ocena nasilenia w skali AREDS 2-3).

2RT we wczesnej postaci AMD.

“Nanosekundowa laseroterapia odwraca zmiany patologiczne i molekularne w przebiegu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem nie indukując uszkodzeń siatkówki.” – wyniki 24 miesięcznej obserwacji

Kluczowe wyniki:

 • Zmniejszanie się druz utrzymywało się do drugiego roku po zabiegu, zaś wzorzec autofluorescencji dna oka wskazywał na stabilność warstwy RPE w obszarze regresji druz po leczeniu 2RT u 75% pacjentów.

 

 • W badaniu kontrolnym po 12 i 24 miesiącach, druzy zmniejszyły się odpowiednio o 40% i 35%, wobec 11% w grupie progresji naturalnej.

 

 • Nie stwierdzono cech progresji do zaniku (tj. hyperautofluorescencji dna oka).

 

 • U żadnego z pacjentów nie potwierdzono progresji do zaawansowanej, wysiękowej postaci AMD. Brak przypadków neowaskularyzacji podsiatkówkowej (CNV) w badaniu kontrolnym 24 miesiące po leczeniu.

Źródło: L. Fletcher et al. Nanosecond laser therapy reverses pathological and molecular changes in age related macular degeneration without retinal damage. Federation of American Societies of Experimental Biology. November 2014; 28 (11).

2RT we wczesnej postaci AMD.

“Nanosekundowa laseroterapia oczu z AMD o umiarkowanym nasileniu – wyniki 12-miesięcznej obserwacji wyglądu dna oka i czynności plamki.”

Kluczowe wyniki:

 • Pojedyncza aplikacja lasera 2RT® przynosiła obustronną poprawę anatomiczną i czynnościową plamki.

 

 • Obszar druz zmniejszył się w 44% oczu leczonych i 22% oczu towarzyszących.

 

Korzystny wpływ czynnościowy 2RT potwierdzono badając czułość siatkówki w perymetrii z bodźcem migoczącym. Największe zmiany zaobserwowano w oku badanym na obszarze 1 stopnia centralnie – tam, gdzie przed rozpoczęciem leczenia stwierdzano największą dysfunkcję.

Źródło: Guymer, R.H., et al., Nanosecond-laser application in intermediate AMD – 12-month results of fundus appearance and macular function. 
Clin Experiment Ophthalmol. 2013 Oct 3. doi: 10.1111/ceo.12247

Retinal Rejuvenation w cukrzycowym obrzęku plamki (CSME)

Prospektywne, otwarte badanie pilotażowe, prowadzone w roku 2012, w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności stosowania 2RT® w leczeniu CSME.

W badaniu uczestniczyło 296 pacjentów z wczesną postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) wysokiego ryzyka, stwierdzoną w obojgu oczach (uproszczona ocena nasilenia w skali AREDS 2-3).

2RT w retinopatii cukrzycowej.

Odmładzanie siatkówki w cukrzycowym obrzęku

Kluczowe wyniki:

 • Średnia zmiana ostrości wzroku w skali LogMAR od wartości wyjściowej do 6 miesięcy:

u 11% pacjentów stwierdzono poprawę ≥ 3 linie

u 32% pacjentów stwierdzono poprawę ≥ 2 linie

u 43% stwierdzono stabilną ostrość wzroku (zakres zmiany ± 1 linia)

 

 • Grubość siatkówki w centralnej części plamki zmniejszyła się o ponad 5% w 46% oczu leczonych i ustabilizowała (zmiana w zakresie ±5% wobec wartości wyjściowej) w 39% oczu leczonych.

 

 • W badaniu mikroperymetrii potwierdzono zarówno zachowaną warstwę fotoreceptorów jak i poprawę czynnościową, skorelowaną z obniżeniem grubości siatkówki w plamce.

 

 • Korzyści terapeutyczne uzyskano bez działań niepożądanych typowych dla konwencjonalnej (termicznej) fotokoagulacji laserowej.

Źródło: Pelosini L, Hamilton R, et al., Retinal Rejuvenation Therapy for Diabetic Macular Edema – a pilot study, Retina 2013 Mar; 33(3) :548-58

2RT w retinopatii cukrzycowej.

“Randomizowane badanie kliniczne lasera nanopulsacyjnego vs. konwencjonalna fotokoagulacja siatkówkowa w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki”

Kluczowe wyniki:

 • W obserwacji krótkoterminowej skuteczność 2RT® jest zbliżona do skuteczności fotokoagulacji siatkówkowej.

 

 • Różnica w zakresie grubości siatkówki między obiema grupami wynosiła 5,6mm na korzyść 2RT®, drugorzędowy punkt końcowy, czyli zmiana ostrości wzroku wynosiła 0.02 na korzyść 2RT®.

 

 • Nie zgłoszono żadnych zdarzeń niepożądanych.

2RT® wykorzystuje 500-krotnie mniejszą dawkę energii w porównaniu z fotokoagulacją laserową i nie powoduje uszkodzeń zdrowych tkanek.

Źródło: Casson RJ. et al., Pilot randomized trial of a nanopulse retinal laser versus conventional photocoagulation for the treatment of diabetic macular oedema. Clin Experiment Ophthalmol. 2012 Aug;40(6):604-10