M

Anna Pasławska-Turczyn

Dyplomowany psycholog, dyplomowany pedagog, dyplomowany socjoterapeuta, interwent kryzysowy.

Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia o specjalności klinicznej i osobowości, psychopedagog, dyplomowany socjoterapeuta, interwent kryzysowy i psychogeriatra. Współpracownik Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.

 

Specjalizuje się w :

– diagnozie i terapii neuropsychologicznej, w tym ocenie stanu funkcjonowania Pacjenta w chorobach neurodegeneracyjnych, (choroba Alzheimera, zespoły otępienne)

– diagnozie psychosomatycznej, (wpływ czynników psychicznych na stan zdrowia Pacjenta, zaburzenia lękowe i depresyjne)

– diagnozie i terapii zaburzeń neurorozwojowych u dzieci, (zaburzenia ze spektrum Autyzmu)

– diagnozie i terapii zaburzeń zachowania i emocji u dzieci

– mediacjach rodzinnych i pomocy rodzinie w kryzysie rozwodowym

– psychodietetyce

– diagnozie i terapii zachowań autoagresywnych u młodzieży i dorosłych

– diagnozie i terapii uzależnień behawioralnych i substancjonalnych

– opiniowaniu na potrzeby instytucji publicznych, w tym oświatowych i sądowniczych

 

Autorka wielu artykułów fachowych w portalach eduinfo.pl, logopeda.pl, psychorada.pl, a także w prasie psychologicznej, oraz publikacji książkowych dotyczących poradnictwa psychologicznego. Trener szkoleń z zakresu doradztwa zawodowego. Członek Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Samobójstwom.