M

Prof. zw. dr hab. med.

Stanisława Gierek-Ciaciura

 

Konsultant i chirurg w Instytucie Oka.

Członek Rady Naukowej Instytutu Oka w Warszawie

W Instytucie Oka:

Chirurgia refrakcyjna Absolwentka studiów medycznych i stażu medycznego na wydziale lekarskim Ärnst – Moritz – Arnt – Universität Greifswald (Niemcy).

Rozprawa doktorska pt. “Zastosowanie lasera excimerowego w chirurgii refrakcyjnej rogówki”

Rozprawa habilitacyjna pt.: „Laser in situ keratomileosis – LASIK-technika operacyjna, efektywność i bezpieczeństwo metody oraz ocena stanu klinicznego i anatomicznego narządu wzroku w przebiegu okresu pooperacyjnego”

Nominacja profesorska: 2009 r.

 

Aktywny członek krajowych i międzynarodowych towarzystw okulistycznych:

od 1989 – Polskie Towarzystwo Okulistyczne;

od 1993 – Sekcja Chirurgii Refrakcyjnej i Chirurgii Zaćmy PTO;

od 1990 – Excimer Laser Surgery European Society

od 1993 – European Society of Cataract and Refractive Surgeon;

od 1993 –International Society of Refractive Surgery;

od 1997 – American Academy of Ophthalmology;

od 2001 – International Ocular Surface Society;

od 2001 – Deutsche Ophthalmologische Geselschaft

 

Dorobek naukowy: 

Współautor 2 monografii i 4 rozdziałów w podręcznikach okulistyki;

Autor i współautor 143 publikacji; Autor i współautor 362 prac wygłoszonych na kongresach międzynarodowych oraz 240 prac wygłoszonych na kongresach krajowych.