M

Poradnia ortoptyczna

Diagnostyka zaburzeń widzenia obuocznego oraz niedowidzenia u dzieci i dorosłych.

Ortoptyka zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń koordynacji oczu, obuocznego widzenia, leczeniem niedowidzenia metodami nie farmakologicznymi i nieoperacyjnymi przez specyficzne soczewki, pryzmaty i ćwiczenia. Celem ortoptyki jest poprawa sprawności widzenia obuocznego.

Badanie ortoptyczne. W ramach tego badania pacjent ma wykonywane:

  • wykrywanie zeza jawnego i ukrytego
  • wykrywanie niedowidzenia
  • badanie na synoptoforze (kąta zeza, stopni widzenia obuocznego)
  • badanie ruchomości gałek ocznych
  • badanie konwergencji
  • badanie widzenia barw
  • badanie widzenia stereoskopowego
  • badanie ostrości wzroku do dali i bliży
  • badanie ortoptyczne pod kątem trudności szkolnych

 

Badania ortoptyczne wykonuje w Instytucie Oka mgr Małgorzata Chojnacka-Cipielewska – dyplomowana ortoptystka i optometrystka, specjalista z wieloletnim doświadczeniem w terapii widzenia u dzieci i młodzieży.

Jak przygotować się do badania ortoptycznego?

 

Nie ma żadnych przeciwwskazań do przeprowadzenia badania ortoptystycznego

Badanie może być wykonane bez skierowania lub na zlecenie lekarza okulisty dziecięcego

Jeżeli dziecko nosi okulary, na badanie ortoptyczne powinno przyjśc w okularach.

Jeśli dziecko ma niedowidzenie i stosuje obturację (zasłanianie oka)to tego dnia prosimy by nie zaklejało oka.

Jeśli dziecko jest przeziębione – należy przełożyć termin wizyty u ortoptysty.

Leczenie zeza. Poradnia ortoptyczna
gabinet optometryczny