M

OSA – Kompleksowa analiza powierzchni oka i łez

Ocular Surface Analyser

Aparat OSA służy do diagnostyki zespołu suchego oka i stwarza możliwość przeprowadzenia zestawu bezbolesnych i nieinwazyjnych badań diagnostycznych takich jak:

  • Meibografia
  • Analiza czasu przerwania warstwy lipidowej, bez konieczności stosowania fluoresceiny
  • Analiza i pomiar grubości warstwy lipidowej
  • Ocena ilości filmu łzowego
  • Pupilometria – pomiar reakcji źrenicy na światło
  • Topografia rogówki
  • Pomiar kąta powiekowego
Suche oko leczenie Instytut Oka Warszawa

W Polsce ponad 60% populacji pacjentów zgłaszających się do lekarzy okulistów cierpi z powodu objawów suchego oka.

Najczęściej występujące objawy suchego oka:

 

Zaczerwienie oka – jedno z najczęstszych objawów zespołu suchego oka. W chwili przerwania ciągłości filmu łzowego, powierzchnia oka przestaje być prawidłowo nawilżona i staje się podatna na podrażnienia
Pieczenie oczu – zazwyczaj towarzyszy zaczerwienienie oczu, obrzęk powiek i uczucie ciała obcego w oku
Uczucie piasku w oczach – gdy film łzowy ulega uszkodzeniu, z każdym mrugnięciem powiek rogówka jest narażona na podrażnienia. Komórki nerwowe reagując na podrażanie wysyłają do mózgu bodźce, przez które odbieramy wrażenie jakoby nasze oko pokryte było ziarnkami piasku.
Zmęczenie oczu
Swędzenie
Sklejanie się powiek
Łzawienie oczu
Pieczenie oczu
Nieostre widzenie

Co to jest Zespół Suchego Oka (ZSO)

 

“Zespół suchego oka jest wieloczynnikową chorobą powierzchni oka charakteryzującą się utratą homeostazy filmu łzowego z towarzyszącymi objawami ocznymi, w etiologii której istotną rolę odgrywają takie czynniki, jak niestabilność i hiperosmolarność filmu łzowego, stan zapalny i uszkodzenie struktur powierzchni oka oraz nieprawidłowości neurosensoryczne.”

*TFOS DEWS II definition and classification report. Ocul Surf 2017

 

Na podstawie międzynarodowych badań epidemiologicznych oszacowano częstość występowania Zespołu Suchego Oka na poziomie od 5% do 30% w populacji powyżej 50 roku życia. Wiadomo także, że zespół suchego oka częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn oraz u Azjatów, a wzrost występowania choroby notuje się  wraz z wiekiem.

Suche Oko – klasyfikacja: 

1/ Suche oko spowodowane nadmiernym parowaniem łez może być rezultatem zapalenia brzegów powiek, dysfunkcji gruczołów Meiboma przebiegającej z zamknięciem ich ujść, zaburzeń mrugania i zaburzeń w obrębie szpary powiekowej, w tym zaburzeń ustawienia brzegów powiek i zmian inwolucyjnych.

2/ Suche oko spowodowane niedoborem łez (ich obniżoną produkcją) dzieli się na suche oko niezwiązane z zespołem Sjögrena oraz na będące elementem tego zespołu.

3/ postać mieszana

 

Nadmierne odparowywanie łez odpowiada za ok. 80 % wszystkich przypadków zespołu suchego oka i jest najczęściej związane z niedoborem najbardziej zewnętrznej warstwy filmu łzowego –  tzw. warstwy lipidowej produkowanej przez gruczoły Meiboma.

W diagnostyce różnicowej, a także w monitorowaniu leczenia objawów zespołu suchego oka stosujemy w Instytucie Oka także:

Dlaczego łzy są tak ważne?

Łzy są niezbędne do utrzymania zdrowej powierzchni oka, są także konieczne do utworzenia przeziernej struktury optycznej, dzięki której obraz dociera do siatkówki oka.

 

Film łzowy niezbędny do prawidłowego funkcjonowania oka zbudowany jest z 3 podstawowych warstw:

• warstwa śluzowa (mucynowa), produkowana przez komórki kubkowe spojówki, przylega bezpośrednio do powierzchni gałki ocznej.
• warstwa wodna, wydzielana przez gruczoł łzowy.
• warstwa lipidowa, wydzielana przez gruczoły Meiboma.

W rzeczywistości struktura filmu łzowego jest bardziej skomplikowana, a współczesne badania filmu łzowego wskazują na to, że struktura ta składa się z 18 rodzajów mucyn, 491 białek i 153 typów lipidów.

film łzowy

W zdrowym oku składniki filmu łzowego współdziałają ze sobą.  Gdy współpraca ta jest zakłócona – odczuwamy suchość i dyskomfort,  może także dochodzić do zaburzeń widzenia. Najczęściej do zaburzeń filmu łzowego dochodzi w przebiegu Zespołu Suchego Oka.