M

Kompleksowa opieka okulistyczna dla dzieci od pierwszych dni ich życia

Pracownia okulistyki pediatrycznej Instytutu Oka oferuje kompleksowe badania okulistyczne i optometryczne oraz nowoczesne metody terapii chorób oczu i wad wzroku dla dzieci i młodzieży w każdym wieku.

 • Diagnostyka i leczenie chorób przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej, w tym stanów zapalnych, alergicznych, infekcji, jaskry, zaćmy, chorób siatkówki i nerwu wzrokowego.
 • Pełne badanie refrakcji, w tym wysokich wad wzroku i różnowzroczności. Ocena widzenia obuocznego oraz przestrzennego. Ocena akomodacji.
 • Specjalistyczne badanie wykonywane przez okulistę dziecięcego w kierunku choroby zezowej obejmuje pełne badanie ostrości wzroku i wad refrakcji, diagnostykę i leczenie przedniego i tylnego odcinka oka wraz z  oceną: widzenia obuocznego (badanie konwergencji, fiksacji, widzenia stereoskopowego, korespondencji siatkówek za pomocą synoptoforu), ruchów gałek ocznych, akomodacji, kąta zeza oraz należnymi  badaniami kontrolnymi.
 • Specjalistyczne badania w kierunku niedowidzenia (“leniwe oko”)
 • Poradnia ortoptyczna

Dysponujemy najnowocześniejszą aparaturą diagnostyczną, gwarantującą szybkie, nieinwazyjne i bezstresowe badania. Grono naszych specjalistów okulistyki dziecięcej tworzą uznani eksperci o wieloletniej praktyce klinicznej. 

PORADNIA DZIECIĘCA - NASI SPECJALIŚCI

okulistyka, optometria, ortoptyka

Dr Olga Bartha

Optometria. Ortoptyka.
Terapia widzenia

Małgorzata
Chojnacka-Cipielewska
 

dyplomowany
optometrysta i 
ortoptysta

Okulistyka dziecięca. RETINOPATIA WCZEŚNIACZA

 • kompleksowe badanie oczu u dzieci urodzonych przedwcześnie
 • ocena odcinka przedniego gałki ocznej i dna oka w kierunku powikłań ocznych infekcji wewnątrzmacicznych (m.in. zaćmy, zapalenia siatkówki)
 • ocena dna oka wziernikiem Fisona z dokładną oceną stopnia dojrzałości siatkówki na obwodzie- badanie w kierunku retinopatii wcześniaków
 • monitorowanie dzieci z retinopatią wcześniaków i kwalifikacja do ewentualnego leczenia

Okulistyka dziecięca. Optometria dziecięca. Poradnia ortoptyczna.

 • Kompleksowe badanie okulistyczne wraz z oceną przedniego i tylnego odcinka oraz pomiarem ciśnienia wewnątrzgałkowego
 • Diagnostyka i leczenie zaburzeń ustawienia gałek ocznych.
 • Specjalistyczne badanie w kierunku choroby zezowej i niedowidzenia
 • Badanie na synoptoforze
 • Dobór korekcji okularowej i soczewek
 • Konsultacja w zakresie rehabilitacji narządu wzroku
 • Badania i ćwiczenia ortoptyczne
 • Instruktaż dla rodziców (wraz z materiałami do ćwiczeń)
 • Kwalifikacja do soczewek terapeutycznych wraz z dopasowaniem