M

Odwarstwienie siatkówki

Odwarstwienie siatkówki – czynniki sprzyjające: 

 • Podeszły wiek
 • Krótkowzroczność
 • Cukrzyca
 • Odwarstwienie siatkówki w rodzinie
 • Zapalenie siatkówki
 • Przebyta operacja oka
 • Schorzenia naczyń
 • Guzy gałki ocznej

Oko ludzkie zbudowane jest z trzech błon: błony włóknistej, błony naczyniowej i błony wewnętrznej, czyli siatkówki. W momencie, gdy siatkówka oddziela się od naczyniówki dochodzi do odwarstwienia siatkówki.

Jest to bardzo poważny stan zagrażający całkowitej utracie widzenia. Dlatego ważne jest aby pilnie zgłosić się do okulisty. Odwarstwienie siatkówki nie daje dolegliwości bólowych, dlatego pacjenci często bagatelizują objawy i czekają aż samo przejdzie. Niestety choroba wymaga leczenia operacyjnego.

Ryzyko odwarstwienia siatkówki

Nie lekceważ żadnych objawów!

Objawy odwarstwienia siatkówki to:

 • nagłe pogorszenie widzenia
 • zaniewidzenie na jedno oko
 • wrażenie zasłony, firanki zasłaniającej część pola widzenia,
 • błyski,
 • męty,
 • pajęczyny przed okiem.

Zauważenie wyżej wymienionych objawów wymaga pilnej konsultacji okulistycznej!