M

Małgorzata Chojnacka-Cipielewska

dyplomowany optometrysta i ortoptysta

Chojnacka-Cipielewska (optometrysta)

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na podyplomowym kierunku Optometria.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowisku optometrysty i ortoptystki, prowadząc od wielu lat czynną praktykę w poradniach optometrycznych oraz gabinetach terapii zeza i niedowidzenia oraz rehabilitacji wzroku/terapii widzenia.

Swoją wiedzę z zakresu nowoczesnej diagnostyki i terapii  stale pogłębia uczestnicząc w polskich i międzynarodowych konferencjach, kursach i szkoleniach.

 

W Instytucie Oka:

Optometrysta – Kompleksowe badanie optometryczne ukierunkowane na dobór optymalnej korekcji. Okulary, soczewki, soczewki ortokorekcyjne. Dzieci powyżej 6 roku życia + dorośli
Ortoptysta – wykrywanie zeza jawnego i ukrytego, wykrywanie niedowidzenia, badanie na synoptoforze (kąta zeza, stopni widzenia obuocznego), badanie ruchomości gałek ocznych, badanie konwergencji, badanie widzenia barw, badanie widzenia stereoskopowego, badanie ostrości wzroku do dali i bliży, badanie ortoptyczne pod kątem trudności szkolnych.
Terapia zeza. Niedowidzenie. Rehabilitacja widzenia – terapia wzrokowa (5 spotkań po 20min)
Pakiet szkoła
Badanie na synoptoforze – kąta zeza, stopnie widzenia obuocznego