M

Terapia 2RT - odmłodzenie siatkówki oka

Pierwsza skuteczna i bezpieczna terapia wczesnego zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)

INSTYTUT OKA w Warszawie

Pierwszy w Polsce certyfikowany zespół do wdrażania terapii 2RT.

Pierwszy w Polsce laser 2RT

Zabiegi laserem 2RT wykonujemy od stycznia 2016 r. Przeprowadziliśmy już ponad 5000 zabiegów u polskich Pacjentów. Instytut Oka w Warszawie, jako pierwszy polski ośrodek naukowy przedstawił także wyniki skuteczności i bezpieczeństwa stosowania terapii 2RT u chorych z wczesną, niewysiękowa postacią zwyrodnienia plamki związaną z wiekiem (AMD). Nasze obserwacje potwierdzają wyniki innych światowych ośrodków, w których stosuje się leczenie laserem 2RT. Leczenie laserem 2RT dostępne jest od 2014 r. w Europie (Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Holandia, Szwajcaria, Włochy) oraz w USA, Japonii i Australii.

Terapia 2RT – „terapia poprawiająca naturalne mechanizmy obronne kompleksu siatkówkowo- -naczyniówkowego plamki, które chronią przed progresją zwyrodnienia. Taką nową terapią jest laserowy zabieg odmładzający siatkówkę (ang. retinal rejuvenation therapy – 2RT).” Instytut Ochrony Zdrowia w Polsce, 2016 r.

Co to jest terapia 2RT?

Retinal Rejuvenation Therapy – 2RT, czyli terapia „odmładzająca siatkówkę” oka, to nowa perspektywa i nadzieja dla chorych na zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem (AMD).

2RT to laserowa procedura terapeutyczna stosowana u chorych z wczesną, niewysiewową, tzw. suchą postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD). Wczesne rozpoczęcie leczenia AMD laserem 2RT – w fazie początkowej, suchej – zapobiega przejściu choroby w niebezpieczną, zaawansowana fazę choroby, w której dochodzi do trwałych i nieodwracalnych już ubytków w polu widzenia. Laser 2RT to szansa na wyleczenie pacjenta we wczesnym stadium AMD, którym do tej pory pozostawała jedynie próba spowolnienia choroby za pomocą suplementacji diety środkami zawierającymi witaminy i mikroelementy.

Na czym polega rewolucyjność lasera 2RT?

– Jest to obecnie jedyne skuteczne i bezpieczne leczenie wczesnej postaci AMD.

– Efekt terapeutyczny następuje bez uszkodzenia struktur sensorycznych siatkówki

– następuje wyraźne zmniejszenie i/lub zanik druz (złogów)

– następuje poprawa transportu substancji odżywczych do siatkówki oka

– Brak skutków ubocznych

– zabieg jest szybki i bezbolesny

Czym różni się laser 2RT od innych laserów siatkówkowych?

Laser 2RT wykorzystuje impuls lasera nanosekundowego, czyli korzysta z  o wiele krótszych impulsów niż te, które są stosowane w konwencjonalnej procedurze fotokoagulacji. Dzięki unikalnej, opatentowanej strukturze spotu oraz niskiej wartości energii dostarczanej przez impuls lasera, komórki nabłonka barwnikowego siatkówki są pobudzane do regeneracji, ale w odróżnieniu od laserów stosowanych konwencjonalnie a także mikropulsowych – w trakcie zabiegu 2RT nie następuje koagulacja tkanki.

Czy zabieg 2RT wymaga specjalnego przygotowania się przez Pacjenta?

Nie. Jeśli badania kwalifikacyjne są pomyślne, pacjent zostaje skierowany na zabieg 2RT jeszcze tego samego dnia.
Sam zabieg trwa bardzo krótko ok. 7 minut. Po zabiegu pacjent może wrócić do domu. Nie ma też żadnych przeciwwskazań do prowadzenia codziennej aktywności.
Zabieg jest krótki, bezbolesny (krople znieczulające). Należy pamiętać, że bezpośrednio po zabiegu, z powodu poszerzenia źrenic wywołanych kroplami podanymi przed zabiegiem – przez kilka godzin utrzymywać się będzie pogorszona ostrość widzenia. Dlatego w dniu zabiegu nie powinno się samodzielnie prowadzić samochodu. Prawidłowa ostrość wzroku powinna powrócić w dniu następnym.

Dlaczego badania kwalifikacyjne do terapii 2RT są tak ważne?

Badania kwalifikacyjne służą jak najprecyzyjniejszej ocenie aktualnego stanu siatkówki oka,  bardzo dokładnemu zobrazowaniu tzw. druz,  które są markerem suchej postaci AMD oraz wyznaczeniu miejsc na siatkówce, w które zaaplikowany będzie bezpieczny impuls lasera.

 

Międzynarodowa procedura obowiązująca wszystkie ośrodki certyfikowane do wdrażania terapii 2RT u swoich pacjentów wymaga określonego pakietu badań diagnostycznych, poprzedzających zabieg laserem 2RT. Są to następujące badania:

– mikroperymetria MAIA
– tomografia siatkówkowa OCT

– autorefraktometria
– tonometria bezkontaktowa
– pachymetria
– kompleksowe badanie przedniego i tylnego odcinka oka w lampie szczelinowej
– badanie ostrości wzroku
– badanie widzenia barwnego

* w niektórych przypadkach wykonywana jest dodatkowo angiografia fluoresceinowa lub angio-OCT.

Czy zaćma jest przeciwwskazaniem do wykonania zabiegu 2RT?

Nie. Zaćma nie jest przeciwwskazaniem do wdrożenia terapii 2RT. Również sztuczne soczewki wszczepione w trakcie operacji usunięcia zaćmy nie są przeciwwskazaniem do wdrożenia terapii 2RT, z tymże od zabiegu usunięcia zaćmy do zabiegu 2RT muszą minąć przynajmniej 4 miesiące.

Kiedy można spodziewać się efektów terapii 2RT?

Pierwsze zauważalne zmiany widoczne są już po 3 do 6 miesięcy od zabiegu. Im na wcześniejszym etapie rozwoju AMD zastosowany zostanie laser 2RT – tym bardziej zauważalną poprawę widzenia przynosi terapia 2RT, do cofnięcia zmian włącznie.  Po wykonanym zabiegu należy zgłosić się na wizytę kontrolną po 3 miesiącach, a następnie po 6 miesiącach od wykonania zabiegu.

Czy jednorazowy zabieg 2RT wystarczy?

W większości przypadków jednorazowy zabieg 2RT przynosi oczekiwane rezultaty. Ponieważ terapia 2RT jest bezpieczna i nie wywołuje koagulacji nie ma przeciwwskazań do powtórzenia zabiegu.