M

Jaskra badania

Pamiętaj, że tylko wczesne wykrycie jaskry i szybkie wdrożenie prawidłowego leczenia mogą uchronić przed nieodwracalną ślepotą.

Warto wiedzieć, że wszystkie badania są bezbolesne, a część, podczas których pacjent mógłby czuć dyskomfort – wykonywana jest ze znieczuleniem. 

GONIOSKOPIA

Jaskra badania. 1. Gonioskopia. Badanie kąta przesączania stwierdzające czy kąt jest otwarty czy zamknięty wykonuje się przy pomocy gonioskopu. Jest to badanie polegające na założeniu na oko tzw. gonioskopu. Badanie to wymaga znieczulenia gałki ocznej. Badanie to można wykonać także przy pomocy optycznej koherentnej tomografii oka (SL-OCT). To badanie jest nieinwazyjne i nie wymaga znieczulenia. Stosowane w diagnostyce jaskry przede wszystkim u dzieci i młodzieży, u których założenie gonioskopu nie zawsze jest możliwe.

Instytut Oka posiada aparat SL-OCT, który jest jedynym narzędziem do wykonania tzw. jednoczasowej próby ciemieniowej. Pozwala to ocenić czy wąski kąt przesączania zamyka się w ciemności, mogąc spowodować ostry atak jaskry. Badanie to decyduje o tym czy konieczne jest zastosowanie zabiegu laserowego, zapobiegającego zamknięciu kąta.

TONOMETRIA

Jaskra badania. 2. Tonometria. Pachymetria. Przy pomocy tonometru mierzymy ciśnienie w oku. Ciśnienie powinno być mierzone podczas każdej wizyty u okulisty. Wynik pomiaru uzależniony jest od grubości rogówki. Im rogówka grubsza – tym poziom ciśnienia w oku jest wyższy. Im rogówka jest cieńsza, tym fałszywie niskie ciśnienie.

U osób podejrzewanych o rozwój jaskry należy zawsze wykonać także pachymetrię, czyli badanie oceniające grubość rogówki.

PERYMETRIA

hrt badanie warszawa

Jaskra badania. 3. Perymetria to badanie pola widzenia, podczas którego wykrywa się ewentualne ubytki w polu widzenia, pojawiające się w oku w przebiegu rozwijającej się jaskry. Badanie pola widzenia powinno wykonywać się co kilka miesięcy. Perymetria sygnalizuje bowiem rozwijanie się procesu zaniku nerwu wzrokowego.

Instytut Oka posiada aparat do tzw. perymetrii zdwojonej częstotliwości (FDT), który wykazuje zmiany w polu widzenia wcześniej niż tradycyjna perymetria komputerowa.

BADANIE HRT

Jaskra badania. 4. Badanie HRT – laserowa tomografia siatkówki ocenia tarczę nerwu wzrokowego. Podczas badania HRT lekarz wyznacza tarczę nerwu wzrokowego. Od prawidłowego zakreślenia jej granic zależy czy aparat automatycznie zaklasyfikuje dany obraz tarczy jako prawidłowy, podejrzany lub uszkodzony przez jaskrę. Dlatego tak ważne jest, by badanie HRT wykonywał doświadczony lekarz specjalista, a nie operator. W zależności od stopnia rozwoju jaskry, badanie HRT należy powtarzać co 6, 8 lub 12 miesięcy, by monitorować chorobę i śledzić proces leczenia.

Instytut Oka posiada najnowszej generacji aparat HRT 3, wzbogacony o tzw. moduły jaskrowe i siatkówkowe.

BADANIE GDX

gdx badanie warszawa

Jaskra badania. 5. Badanie GDX. Badanie OCT. Skaningowa polarymetria laserowa (GDX) oraz optyczna koherentna tomografia (OCT) to badania podstawowe i niezbędne w diagnostyce jaskry. Pozwalają określić grubość warstwy włókien nerwowych w siatkówce, uszkodzonych w wyniku jaskry.

Instytut Oka jako pierwszy w Polsce dysponuje  najbardziej precyzyjnym obecnie na świecie tomografem – Spectralis HRA+OCT2 (II generacja), który pozwala śledzić obraz badanej tkanki o powierzchni poniżej 1 micromilimetra.

System SPECTRALIS niemieckiego koncernu Heidelberg jest kombinacją: Konfokalnego Skaningowego Laserowego Oftalmoskopu (cSLO) i Optycznego Koherentnego Tomografu w domenie spektralnej (SD – OCT).

System SPECTRALIS uważa się na świecie za obecnie najbardziej precyzyjna aparaturę do badań OCT, charakteryzują się również największą powtarzalnością.

BADANIE UBM

Jaskra badania. 6. Badanie UBM. USG gałki ocznej. Ultrabiomikroskopia (UBM) dokładnie analizuje kształt i wielkość kąta przesączania oraz grubość i położenie soczewki. Ultrasonografia (USG) gałki ocznej uwidacznia tylny biegun gałki ocznej i jej długość, co jest niezbędne w ocenie krótkowzroczności i jaskry.

BADANIE FDT Matrix

Jaskra badania. 7. Badanie FDT.

Perymetr zdwojonej częstotliwości FDT Matrix (frequency-doubling technology) to badanie pola widzenia wykorzystujące zjawisko tzw. zdwojenia przez częstotliwość. Badanie FDT charakteryzuje się wysoką czułością. Z dużą precyzją umożliwia ocenę ubytków jaskrowych i ocenę stanu nerwu wzrokowego. Co niezwykle istotne – perymetr FDT zdwojonej częstotliwości jest jedynym perymetrem, który umożliwia zmierzenie pola widzenia u chorych na zaćmę.

BADANIE Pascal

Jaskra badania. 8. Tonometria konturowa Pascal

Dynamiczna tonometria konturowa Pascala jest nową metodą oceny ciśnienia śródgałkowego. W przeciwieństwie do tonometrów aplanacyjnych tonometr Pascal mierzy rzeczywiste ciśnienie wewnątrzgałkowe tj. niezależnie od osobniczych właściwości rogówki, której grubość i inne cechy mogą prowadzić do mylnych odczytów ciśnienia przez konwencjonalne tonometry.

BADANIE komórek zwojowych GCC

Jaskra badania. 9. Badanie komórek zwojowych siatkówki GCC

Komórki zwojowe siatkówki jako pierwsze ulegają zanikowi w procesie rozwoju jaskry, tak więc tomograficzne badanie ich warstwy pozwala na wykrycie najwcześniejszych zmian strukturalnych związanych z jaskrą, jeszcze przed ujawnieniem się klinicznych objawów chorobowych w polu widzenia.

BADANIE OCT (jaskrowe)

Jaskra badania. 10. Tomografia OCT jaskry

Tomografia koherencyjna OCT mierzy  grubość warstwy włókien nerwowych siatkówki wokół tarczy nerwu wzrokowego oraz w jej obrębie. Podczas badania aparat ocenia grubość włókien nerwowych siatkówki (RNFL) i porównuje z tzw. bazą normatywną tzn. z uśrednioną grubością w danym miejscu w populacji osób zdrowych.

Pamiętaj , że wszyscy dorośli i dzieci  z krótkowzrocznością powinni bez względu na wiek przeprowadzić badania w kierunku jaskry.