M

Dr n. med. Anna Borucka

Specjalista chorób oczu

Dr n med. Anna Borucka

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalizację z okulistyki zdobyła w Katedrze i Klinice II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie pracuje do dzisiaj jako starszy asystent.

 

W 2013 roku uzyskała z wyróżnieniem tytuł doktora nauk medycznych za pracę “Ocena związku polimorfizmu regionu promotorowego genu czynnika wzrostu śródbłonka naczyń (VEGF) z rozwojem retinopatii cukrzycowej w oparciu o obraz angiografii fluoresceinowej”.

 

Wykładowca na kursach optycznej koherentnej tomografii (OCT), angiografii fluoresceinowej i indocyjaninowej, a także dotyczących terapii fotodynamicznej (PDT), procedury podawania iniekcji doszklistkowych, retinopatii cukrzycowej oraz zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD).

 

Obecnie współprowadzi wykłady z angiografii fluoresceinowej i indocyjaninowej dla lekarzy w trakcie specjalizacji z okulistyki.

 

Jest autorką lub współautorką 20 publikacji naukowych.

 

W Instytucie Oka:

  • Diagnostyka i leczenie chorób siatkówki i plamki
  • Diagnostyka i leczenie mętów ciała szklistego
  • Kwalifikacja do laseroterapii siatkówki, plamki i witreolizy

Badania:

  • tomografia OCT
  • angiografia OCT (angio-OCT)
  • angiografia fluoresceinowa

 

Zabiegi:

  • laseroterapia siatkówki