M

Dr Ilona Jędrzejewska (Głowinkowska)

Specjalista chorób oczu

dr Ilona Głowinkowska

Ukończyła z wyróżnieniem I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, Klinice Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego oraz w Zespole Oddziałów Okulistyki Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego.

Współautorka prac i artykułów publikowanych w czasopismach naukowych oraz wygłaszanych na zjazdach krajowych.

Uczestniczy regularnie w konferencjach okulistycznych oraz spotkaniach Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, a także w specjalistycznych warsztatach i szkoleniach dotyczących nowoczesnych technik obrazowania w okulistyce. Odbyła m.in. kurs w Orsay i paryskiej klinice uniwersyteckiej Quinze-Vingts Hospital (Prof . M. Paques) z zastosowania optyki adaptywnej w chorobach oczu.

 

W Instytucie Oka:

konsultacje ogólnookulistyczne

diagnostyka i leczenie jaskry

 

 

Badania:

OCT jaskrowe (badania: RNFL/GDX, ONH, GCC)

Angio-OCT

GDX (RNFL)

GCC

HRT

tonometria Pascal