M

Badanie OCT (jaskrowe)

Kompleksowe badanie oczu Instytut Oka Centrum Okulistyczne

Badanie OCT, czyli optyczna koherencyjna tomografia komputerowa to badanie, które pozwala na przekrojowe zobrazowanie poszczególnych struktur oka.

Centrum Okulistyczne Instytut Oka dysponuje najnowszej generacji aparatem OCT do obrazowania zmian zachodzących w przebiegu jaskry. Jest to także tomograf o największej szybkości dostępnej na rynku.  

Uzyskiwane dzięki niemu przekroje 3D dostarczają informacji o schorzeniach i budowie kolejnych warstw siatkówki i ciała witralnego.

W przypadku jaskry – badanie OCT oka służy:

  • pomiarowi grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki (OCT RNFL)
  • automatycznej topografii głowy tarczy nerwu wzrokowego (OCT ONH)
  • analizie kompleksu komórek zwojowych siatkówki w plamce żółtej (OCT GCC)

Aparat jest niezbędny w diagnostyce jaskry- mierzy bowiem grubość warstwy włókien nerwowych siatkówki wokół tarczy nerwu wzrokowego oraz w jej obrębie.

Podczas badania aparat ocenia grubość włókien nerwowych siatkówki (RNFL) i porównuje z tzw. bazą normatywną tzn. z uśrednioną grubością w danym miejscu w populacji osób zdrowych.

Aparat oferuje również badanie komórek zwojowych siatkówki (GCC). Ponieważ komórki zwojowe siatkówki jako pierwsze ulegają zanikowi w procesie rozwoju jaskry, tak więc tomograficzne badanie ich warstwy pozwala na wykrycie najwcześniejszych zmian strukturalnych związanych z jaskrą, jeszcze przed ujawnieniem się klinicznych objawów chorobowych w polu widzenia.

Ten najnowocześniejszy tomograf OCT oferuje doskonałą wizualizację dna oka za pomocą laserowego oftalmoskopu skaningowego bez konieczności rozszerzania źrenicy pacjenta.

Pozwala na wizualizację przekroju przez wybrany fragment dna oka oraz stwarza możliwość poprowadzenia dowolnego rodzaju skanu w dowolnym miejscu siatkówki.

Tomograf OCT wyposażony jest ponadto w innowacyjny system, dzięki któremu podczas badania OCT przeprowadzać można nieinwazyjną angiografię.

Badanie mikrokrążenia krwi w naczyniach oka przy pomocy badania OCT – to angio-OCT. Jest to pierwsza nieinwazyjna, bezkontrastowa metoda mierzenia przepływu krwi w siatkówce oka, którą stosuje się jako alternatywę do angiografii fluoresceinowej, podczas wykonywania której używa się środka kontrastowego. Angio-OCT jest w pełni bezpieczne nawet dla dzieci i kobiet w ciąży

Ogromna szybkość aparatu (najszybszy aparat OCT na świecie!) niweluje naturalne ruchu gałki ocznej mające wpływ na jakość obrazu.

Badanie szybkie, bezbolesne i całkowicie nieinwazyjne.