M

Dr Agnieszka Bogdan-Bandurska

Specjalista chorób oczu

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej  w Warszawie. Tytuł specjalisty chorób oczu zdobyła w Klinice Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

 

Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób siatkówki, miedzy innymi: zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, retinopatii cukrzycowej, chorób związanych z niedrożnością naczyń siatkówki i innych. Kwalifikuje pacjentów do laseroterapii, iniekcji doszklistkowych, operacji zaćmy,  witrektomii.

 

Regularnie uczestniczy w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.

 

Członek Stowarzyszenia Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem oraz  Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

 

W Instytucie Oka:

Diagnostyka i leczenie chorób siatkówki.

Diagnostyka i kwalifikacja do zabiegów w zaćmie

Diagnostyka i leczenie zespołu suchego oka

Kwalifikacja do laseroterapii i iniekcji doszklistkowych.

Badania:

  • OCT profil siatkówka i plamka, profil jaskrowy ( badania: RNFL, GCC, ONH)
  • Pakiet “Zaćma” – kwalifikacja i badania przedoperacyjne
  • USG